I disse linier vil AaB Floorball gerne beskrive hvad klubbens grundlag og visioner hviler på. Det er hensigten, at alle klubbens nuværende og fremtidige medlemmer herved nemmere kan få et fællesskab og danne basis for klubbens fremtidige udvikling.

AaB Floorball hviler på 4 grundlæggende værdipunkter:

– Sammenhold
– Engagement
– Udvikling
– Oplevelser

Det er hensigten, at alle medlemmer skal være bekendte med disse værdipunkter, hvilket vil være med til at skabe en god, sjov og ambitiøs klub.

Sammenhold

Det er vigtigt med et godt sammenhold i enhver forening. Derfor er et ethvert tiltag, stort som småt, vigtigt for at binde klubbens medlemmer bedre sammen. Bare det at møde op for at støtte andre af klubbens hold i kamp, deltage i klubbens arrangementer og eventuelt være med til at arrangere sådanne og ikke mindst deltage i klubbens frivillige arbejde, er af stor betydning. En anden vigtig pointe, er at de eksisterende medlemmer tager sig godt af nye folk i klubben således, man får indtrykket af at være en del af klubben fra start.

Engagement

Det er målet, at AaB Floorball skal være med i toppen af dansk floorball. Vi er der med både dameholdet og herreholdet og  det giver blod på tanden. Derfor skal vi hele tiden forbedre os, både som floorballspillere og som klub, hvilket kræver et vist niveau af engagement på det bedste herre og damehold i klubben.

Udvikling

Skal vi opfylde ovenstående punkter, er det vigtigt at AaB Floorball som klub bliver udviklet i en positiv retning. Skal dette ske, er det nødvendigt med masser af frivillige kræfter i og omkring klubben. Der er altid brug for trænere, ledere og medlemmer i styregruppen. Det er jo nemmere at mange laver lidt, i stedet for at få laver meget.
For at udvikle klubben, er det desuden nødvendigt, at skaffe flere medlemmer til. Alle kan her hjælpe til, klubben har nemlig materiale til rådighed, hvis man skulle kende nogen som er interesseret i at spille floorball. Det vil altså være af stor betydning, hvis klubbens eksisterende medlemmer gør hvad de kan, for at skaffe nye medlemmer til klubbens hold.

Oplevelser

er et vigtigt punkt for ungdomsafdelingen, det skal være en oplevelse af spille floorball, og desuden skal de unge medlemmer have oplevelser ud over floorball. Som eksempel kan nævnes; deltagelse i diverse stævner og fællestræning med klubbens elitehold.