Floorball Danmark har udsendt følgene regler til afvikling af kampe under de nuværende Covid-19 regler:

Særligt omkring afvikling af turnerings -og pokalkampe

 • Der må ikke afvikles enkeltstående kampe hvor flere personer end det gældende forsamlingsforbud (pt. 100) er samlet på samme sted samtidigt. Se dog særlige retningslinjer for publikum.
 • Holdene skal, hvis muligt, gå ind ad en indgang og ud ad en anden.
 • Holdene og dommere skal møde omklædt til kamp. Der er derudover ingen brug af omklædning eller bad før eller efter en kamp, med mindre det på forhånd er aftalt direkte med værtsklubben. Husk altid at overholde myndighedernes krav. læs mere her om speciale klubforhold.
 • Hjemmeholdet sørger for at der er håndsprit ved dommerbordet
 • Hilsepligten efter kampen er midlertidigt afskaffet grundet Covid-19/coronavirus.
 • Der bør være enten personale eller frivillige til stede under afvikling af kampe, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger.
 • Kontaktflader som mål, bolde og udskiftningsbænke skal sprittes/vaskes af efter hver kamp.
 • Der skal så vidt muligt afholdes 1 meter afstand på udvisningsbænken.
 • Der skal så vidt muligt afholdes 1 meter afstand på udskiftningsbænken.
 • Det er til enhver tid den arrangerende forening, der har ansvaret for, at alle regler overholdes.
 • Under covid-19 er reglen om at skifte side og udskiftningsbokse i periodepausen og eventuelt sideskifte i 3.periode suspenderet.
 • Face-off klares hurtigst muligt uden at korrigere, da bolden ellers gives til ikke-fejlende hold.

 

Særlige retningslinjer for publikum til kampe, stævner og turneringer.

Til såvel indendørs som udendørs idrætsbegivenheder må der være siddende publikum – fx på medbragte klapstole hvis der ikke er faste siddepladser.

En idrætsbegivenhed defineres som en konkurrence, kamp, turnering eller stævne, hvor der normalt er tilskuere. Der skelnes ikke mellem alder og niveau på udøverne.

Opfodres til, at man opsætter tydelig skiltning ift. ind og udgange for publikum mv

Der kan maksimalt tillades op til 500 siddende publikum til en floorballkamp. Grænsen på de 500 er inkl. deltagerne i idrætsaktiviteten.

Publikumsarealet bør tydeligt afmærkes, og der bør opsættes konkrete vejledninger om at holde afstand i publikumsarealerne. Derudover skal der være tydelig skiltning ift. ind og udgange

Der bør sikres 1 meters afstand mellem publikum og der må maks. være 1 publikum pr. 2 m2 areal i publikumsarealet.

Arrangøren af en Floorballkamp/stævne bør have fokus på styring af publikumsstrømme og overvåge dette løbende. Især er det vigtigt at undgå omfattende køer ved indgange og til specifikke lokaler.

Der bør være særligt fokus på styring af kapaciteten på det enkelte idrætsanlæg, herunder indføre kapacitetsbegrænsning ift. et maksimalt antal samtidige publikummer, under hensyn til tilgængeligt publikumsareal, risikoen for sammenstimling.

Der bør være ansatte eller frivillige til stede, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger.

Der skal være særligt fokus på rengøring og håndhygiejne.

Der skal så vidt muligt være vand og flydende sæbe eller håndsprit (70- 85% alkohol) tilgængeligt for publikum.

Arrangøren af idrætsbegivenheden (foreningen og/eller ejer af faciliteten) bør identificere og sikre grundig rengøring af fælles kontaktpunkter og lave en plan for rengøring og desinfektion af kontaktpunkter, herunder med særligt fokus på håndtag, gelændere, lyskontakter, vandhaner, bordoverflader og andet, som hyppigt berøres af mange.

Det er til enhver tid den arrangerende forening, der har ansvaret for, at alle regler overholdes.

Vi håber alle har lyst til at hjælpe med at overholde disse regler, så det er tryg og fedt, at både se og spille kampe, i AaB Floorball