Bestyrelse

Navn Job Mobil
Søren Abildgard Formand
Lars Jensen Sportschef 26976463
Gitte Thomsen Sekretær 60921549
Henrik Vestergaard Sponsoransvarlig 21142742
Jonas Kjær Dommeransvarlig/skoleansvarlig 41437247
Jens Rasmussen Kasserer 20422801
Helle Jessen Eventansvarlig
Kent Birmann Event og stadionansvarlig